Marketing i zarządzanie w turystyce

Tourism marketing and management

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-MiZwTh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi