Nauki pomocnicze historii

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-NPOMHIST2h
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi