Nauki pomocnicze historii

Supporting Disciplines of History

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-NPOMHISTh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nikodem J., Sikorski D., Vademecum historyka mediewisty, t. ., Warszawa, 2012, s. . 2) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, t. ., Warszawa, 2004, s. . 3) Włodarskiego B. (red.), , Chronologia polska, t. ., Warszawa, 2006, s. . 4) Ketrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, t. ., Poznań, 2008, s. . 5) Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu, t. ., Pułtusk, 2006, s. . 6) Semkowicz W., Paleografia łacińska, t. ., Kraków, 2011, s. . 7) Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), t. ., Wrocław, 1964, s. . 8) Dworzaczek W., Genealogia, t. ., Warszawa, 1959, s. . 9) Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, t. ., Kraków, 2011, s. . 10) Maisel W., Archeologia prawna Polski, t. ., Warszawa-Poznań, 1982, s. . 11) Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, t. ., Wrocław, 1951, s. . 12) Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, t. ., Lublin , 2015, s. . 13) Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, t. ., Warszawa, 2014, s. . 14) Jurek T., red., Dyplomatyka staropolska, t. ., Warszawa, 2015, s. . 15) Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, t. ., Warszawa, 2014, s. . 16) Pietkiewicz K., Paleografia ruska, t. ., Warszawa, 2015, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi