Polskie dziedzictwo kulturowe poza granicami RP

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-PDK
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie literatury i zasad zaliczenia. 2. Czym jest dziedzictwo kulturowe - wyjaśnienie pojęcia; klasyfikacja dorobku kulturowego. 3. Dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej poza granicami kraju - wybrane przykłady. 4. Przygotowanie objazdu naukowego po wybranym regionie - dyskusja nad obszarem do eksploracji. 5. Omówienie wybranych przykładów dziedzictwa kulturowego - prezentacje multimedialne. 6. Analiza objazdu naukowego.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studenta ze spuścizną kulturową Rzeczpospolitą poza granicami kraju.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi