Podstawy krajoznawstwa

Rudiments of sightseeing

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-PKh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi