Podstawowe przepisy prawne w turystyce

Rudiments of legislation in tourism

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-PPPWTh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi