Proseminarium

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-PROSEM2h
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria nowożytna Poslki i powszechna
Wymagania wstępneOgólna wiedza z zakresu historii nowożytnej Polski i powszechnej;
Opis ćwiczeńHistoria Rzeczypospolitej szlacheckiej, historia powszechna XVI-XVIII w. Przygotowanie pracy proseminaryjnej. Indywidualna prezentacja fragmentów pracy , stanowiąca podstawę do dyskusji w grupie.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzygotowanie do napisania pracy proseminaryjnej
Literatura podstawowa1) M. Krajewski, Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, Kraków, 2001 2) B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań, 1993
Literatura uzupełniająca1) , Dobór literatury uzupełniającej indywidualny, uzależniony od tematyki pracy proseminaryjnej, ,
Uwagi-