Proseminarium

Proseminar

2020Z

Kod przedmiotu1426S1O-PROSEMh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWprowadzenie do badań historycznych; Nauki pomocnicze historii
Wymagania wstępneZnajomość podstaw warsztatu naukowego historyka
Opis ćwiczeńNie dotyczy
Opis wykładów1) Warsztat badawczy historyka dziejów najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z badaniami socjologicznymi i pedagogicznymi. 2) Specyfika i założenia pracy naukowej historyka: - konstrukcja, metodologia, zasób literatury i źródeł. 3) Bibliografie naukowe: regionalne, tematyczne. 4) Prace heurystyczne - poszukiwania źródłowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne. 5) Aparat naukowy w pracy historycznej 6) Omówienie przygotowanych prac proseminaryjnych.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przygotowanie młodego adepta nauki do napisania samodzielnej rozprawy naukowej. zapoznanie go z elementami warsztatu naukowego, jak również z węzłowymi zagadnieniami historii najnowszej Polski oraz powszechnej wokół której skoncentrują się tematy przygotowywanych rozpraw proseminaryjnych
Literatura podstawowa1) K. Woźniak,, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny , Warszawa-Łódź, 1999 2) J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań, 2009 3) W. Szczęsny, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Warszawa, 2008 4) M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa, 2002 5) Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca1) Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz, 1992 2) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa, 2004 3) Świeżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa, 1999
Uwagibrak