Projektowanie tras i imprez turystycznych

Designing router and tourist events

2021Z

Kod przedmiotu1426S1O-PTIITh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi