Problemy współczesnego świata

Problems of the modern world

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-PWSh
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi