Sztuka mówienia i wystąpień publicznych

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-SMWP
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńKomunikacja interpersonalna Głos jako podstawowe narzędzie komunikacyjne Zasady sztuki retorycznej cechy prozodyczne mowy Cechy dobrego mówcy Rodzaje wystąpień publicznych Prezentacja i posługiwanie się pomocami multimedialnymi Storytelling Komunikacja niewerbalna - mowa ciała Trudni słuchacze Sposoby na tremę
Opis wykładów-
Cel kształceniaRozwój umiejętności atrakcyjnego i skutecznego prowadzenia wystąpień publicznych, zapoznanie z rodzajami wystąpień publicznych, sposobami prezentacji publicznej swojej wiedzy i umiejętności, kształtowanie prawidłowych nawyków posługiwania się głosem oraz konstruowania prezentacji.
Literatura podstawowa1) A i J Rzędowscy, Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice, 2009 2) M. Stączek, Sztuka skutecznej prezentacji publicznej, Edison Team, 2012 3) M. Stączek, Storytelling, Edison Team, 2014 4) M. Stączek, Riposta i humor w wystąpieniu publicznym, Edison Team, 2013 5) Ch. Turk, Sztuka przemawiania, Astrum, 2005 6) C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) J. Detz, Sztuka przemawiania, Gdańsk, 2001 2) A. Zimnol, Komunikacja interpersonalna, Poligraf, 2012 3) M. Oczkoś, Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszawa, 2015 4) J. Bednarek, Ćwiczenia wyrazistości mowy, Warszawa, 2001 5) A. Benedikt, Mowa ciała, Astrum, 2016
Uwagi