Turystyka obiektów militarnych

Tourism of military installations

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-TOMh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi