Turystyka regionalna (Warmii i Mazur)

Regional tourism (Warmia and Mazury)

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-TRWMh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi