Antyczne korzenie cywilizacji europejskiej

Ancient Roots of European Civilization

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-ANTh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria starożytna, wiedza o kulturze
Wymagania wstępneznajomość podstawowych postaci, wydarzeń i pojęć z historii antyku grecko-rzymskiego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówTreść wykładów ogniskuje się wokół zagadnień związanych z zaczerpnięciem z antyku i współczesną recepcją wzorców politycznych (demokracja, uniwersalizm, imperializm, rządy jednostek), społecznych (kosmopolityzm, tolerancja), obyczajowych (kultura elit, dzień powszedni), kulturowych (muzyka, teatr, sztuki plastyczne).
Cel kształceniaCelem kształcenia jest ukazanie związków pomiędzy kulturą antyczną a światem współczesnym, określenie jej wpływu na różnorodne sfery ludzkiej aktywnosci
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-