Archiwoznawstwo

Archival science

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-ARCHIh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenauki pomocnicze historii
Wymagania wstępneznajomość historii i ustroju Polski
Opis ćwiczeńtylko wykład
Opis wykładówWykłady dotyczą periodyzacji dziejów archiwów polskich i ich historii od początków po współczesność. Zostaną omówione archiwa centralne, terenowe i wyznaniowe, zmiany w sytuacji archiwów po I wojnie światowej i po 1945 roku oraz archiwa działające obecnie, a także ich zasób i organizacja wewnętrzna
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie z historią archiwów w poszczególnych okresach dziejów Polski oraz ich stanem współczesnym
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi