Historia historiografii

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-HHIST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia poświęcone są prezentacji zasadniczych nurtów rozwoju pisarstwa historycznego w tradycji kultury zachodniej (w kulturze euroamerykańskiej).
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z dziejami europejskich sposobów myślenia, opowiadania oraz zapisywania przeszłości. W centrum uwagi pozostawać będą problemy związane z obrazowaniem przeszłości za pomocą tekstu. Główny nacisk ćwiczeń położony będzie na zapoznanie uczestników kursu ze źródłami współczesnej historii profesjonalnej. Uczestnicy ćwiczeń zapoznają się z zasadniczymi nurtami przemian w sposobach konceptualizacji i tekstowej prezentacji przeszłości zachodzących w tradycji europejskiej od starożytności po współczesność. Posiądą wiedzę w zakresie zasadniczych terminów i pojęć z zakresu historii historiografii oraz zapoznają się z praktyką i problemami tej dziedziny wiedzy historycznej.
Literatura podstawowa1) x:, A.F. Grabski, Dzieje historiografii, 2006; J. Toplski, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, 1998; G. G. Iggers, Historiografia XX wieku: przegląd kierunków badawczych, 2010; D. R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, 2009; D. R. Kelley, Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, 2010; D. R. Kelley, Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, 2010., ., .
Literatura uzupełniająca1) x, A. F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, 2000; A. F. Grabski, Kształty historii, 1985; E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, 1999; W. Piasek, Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, 2004; J. Pomorski (red.), W poszukiwaniu antropologicznego wymiaru historii: A. Guriewicz i C. Ginzburg, t. Res Historica, t. 2/1998; W. Wrzosek, Historia—kultura—metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, 1995; T. Pawelec, Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, 2004; T. Wiślicz, Krótkie trwanie., ., .
Uwagibrak