Komputeryzacja archiwów (opis archiwaliów)

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-KAOAh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającesystemy informacyjne, standardy opisu archiwaliów
Wymagania wstępneznajomość problematyki związanej z formatami (standardami) opisu archiwaliów, formami kancelaryjnymi i metodami opracowania archiwaliów.
Opis ćwiczeńOgólny obraz struktury zasobu archiwalnego i zasady standaryzacji. Format opisu archiwaliów i metoda opisu archiwaliów dla skomputeryzowanych archiwalnych systemów informacyjnych - FOPAR - jego szczegółowa struktura, metoda opisu, rola kartoteki haseł wzorcowych – przypomnienie i uszczegółowienie wiadomości. Przygotowywanie przez studentów opisów archiwaliów pochodzących z zasobu archiwalnego w standardzie FOPAR - poziom j.a. i zespołu archiwalnego . Analiza sporządzonych przez studentów opisów archiwaliów.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest utrwalenie zagadnień z zakresu standardów opisu archiwaliów poprzez praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) 1) N. Bruebach, Elektroniczny dostęp do informacji archiwalnych: standardy opisu korzyści i przyszłe możliwości, t. t.107, "Archeion", 2004, s. 39-46 , tom
Uwagi