Komputeryzacja archiwów (systemy informatyczne)

Computerisation of Archives (Information Technology Systems)

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-KARCHh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające: komputeryzacja archiwów (standardy opisu archiwaliów), komputeryzacja archiwów (opis archiwaliów), metodyka ogólna
Wymagania wstępneposiadanie wiadomości na temat podstawowych pojęć archiwalnych, przedmiotu i zakresu archiwistyki oraz rozwoju różnych form kancelaryjnych
Opis ćwiczeńAnaliza systemowa, modernizacja struktury funkcjonalnej i organizacyjnej archiwów i sieci archiwów jako konieczne etapy przygotowania archiwów do komputeryzacji. Charakterystyka systemów informatycznych - ich cechy ogólne, moduły. Przegląd archiwalnych systemów informatycznych.
Opis wykładówAnaliza systemowa, modernizacja struktury funkcjonalnej i organizacyjnej archiwów i sieci archiwów jako konieczne etapy przygotowania archiwów do komputeryzacji. Charakterystyka systemów informatycznych - ich cechy ogólne, moduły. Przegląd archiwalnych systemów informatycznych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przedstawienie zagadnień związanych z wprowadzaniem systemów informatycznych w sieciach archiwalnych i pojedynczych archiwach.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Rafał Leśkiewicz, wyd. IPN Warszawa-Łódź, Wpływ komputeryzacji na funkcjonowanie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, w: "Symposia Archivistica", 2016r., tom 3, 111-130s. 2) Wiesław Nowosad, Krzysztof Syta, wyd. IPN Warszawa, , Rola i zakres współpracy archiwisty i informatyka, w: "Symposia Archivistica", 2016r., tom 2, 115-125s. 3) red. Ewa Rosowskaj, wyd. Warszawa , Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, Standaryzacja. Od Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD(G) do formatu Kodowanego Opisu Archiwalnego EAD. Wdrażanie i najlepsze praktyki, Warszawa 25 - 26 kwietnia 2003 r, 2003r., tom
Uwagi