Komputeryzacja archiwów (standardy opisu archiwaliów)

Computerization of the archives (standard archival description)

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-KASOAh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstep do archiwistyki, Aktoznawstwo
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu archiwistyki
Opis ćwiczeńOgólny obraz struktury zasobu archiwalnego i zasady standaryzacji. Format opisu archiwaliów i metoda opisu archiwaliów dla skomputeryzowanych archiwalnych systemów informacyjnych - FOPAR - jego szczegółowa struktura, metoda opisu, rola kartoteki haseł wzorcowych – przypomnienie i uszczegółowienie wiadomości. Przygotowywanie przez studentów opisów archiwaliów pochodzących z zasobu archiwalnego w standardzie FOPAR - poziom j.a. i zespołu archiwalnego . Analiza sporządzonych przez studentów opisów archiwaliów.
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaCelem kształcenia jest utrwalenie zagadnień z zakresu standardów opisu archiwaliów poprzez praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy.
Literatura podstawowa1) B. Ryszewski, H. Robótka, Komputeryzacja archiwów, t. 1-6, Toruń, 1994-1999
Literatura uzupełniająca1) B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń, 1994 2) P. Perzyna, Problemy terminologiczne wynikające z komputeryzacji archiwów, w: "Symposia Archivistica", t. 2, IPN Warszawa, 2016, s. 37-46
Uwagi