Komputeryzacja archiwów ( systemy informacyjne)

Computerization of the archives ( information systems )

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-KOMARCHh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do archiwistyki, metodyka ogólna
Wymagania wstępneposiadanie wiadomości na temat podstawowych pojęć archiwalnych, przedmiotu i zakresu archiwistyki oraz rozwoju różnych form kancelaryjnych
Opis ćwiczeńWyjaśnienia wstępne: miejsce przedmiotu w programie studiów archiwistycznych i omówienie podstawowej literatury. Kwestie terminologiczne: informacja naukowa i problemy jej definiowania. Pojęcie działalności informacyjnej, procesów informacyjnych; systemy informacyjne, ich definicja, cechy; badania systemowe. Archiwalne systemy informacyjne (elementy i relacje w nich występujące). Zagadnienie języków informacyjno - wyszukiwawczych. Metodologia sporządzania słów kluczowych. Metody badań archiwalnych systemów informacyjnych. Sprawdzian pisemny. Badania archiwalnych systemów informacyjnych (metoda analizy systemowej). Badania systemu informacji archiwalnej - efektywność informacyjna. Wskaźniki efektywności i badania potrzeb użytkowników.
Opis wykładówWyjaśnienia wstępne: miejsce przedmiotu w programie studiów archiwistycznych i omówienie podstawowej literatury. Kwestie terminologiczne: informacja naukowa i problemy jej definiowania. Pojęcie działalności informacyjnej, procesów informacyjnych; systemy informacyjne, ich definicja, cechy; badania systemowe. Archiwalne systemy informacyjne (elementy i relacje w nich występujące). Zagadnienie języków informacyjno - wyszukiwawczych. Metodologia sporządzania słów kluczowych. Metody badań archiwalnych systemów informacyjnych. Sprawdzian pisemny. Badania archiwalnych systemów informacyjnych (metoda analizy systemowej). Badania systemu informacji archiwalnej - efektywność informacyjna. Wskaźniki efektywności i badania potrzeb użytkowników.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką archiwalnych systemów informacyjnych.
Literatura podstawowa1) Bohdan Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń , 1985 2) A. Rosa, Użytkownik w systemie informacji archiwalnej. Kontekst stosowanych języków informacyjno-wyszukiwawczych, t. 3, "Symposia Archivistica", wyd. IPN Warszawa-Łódź, 2016
Literatura uzupełniająca1) W. Piróg, Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej, Warszawa, 1977
Uwagi