Metodyka ogólna

General Methodology

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-METODOGOh
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do archiwistyki
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu historii administracji
Opis ćwiczeńElementy rozpoznawcze archiwaliów Metoda opracowania zespołu archiwalnego Studia wstępne Wyodrębnianie i/lub scalanie zespołu archiwalnego Brakowanie archiwalne Porządkowanie właściwe Inwentaryzacja kartkowa Inwentaryzacja książkowa Opracowanie innych pomocy archiwalnych Tradycyjny system informacji w archiwach Opracowanie komputerowe Przegląd dziejów komputeryzacji archiwów na świecie Charakterystyka standardów opisu archiwalnego Informatyczny system informacji w archiwach Informatyczny system obsługi archiwum (projekt)
Opis wykładówElementy rozpoznawcze archiwaliów Metoda opracowania zespołu archiwalnego Studia wstępne Wyodrębnianie i/lub scalanie zespołu archiwalnego Brakowanie archiwalne Porządkowanie właściwe Inwentaryzacja kartkowa Inwentaryzacja książkowa Opracowanie innych pomocy archiwalnych Tradycyjny system informacji w archiwach Opracowanie komputerowe Przegląd dziejów komputeryzacji archiwów na świecie Charakterystyka standardów opisu archiwalnego Informatyczny system informacji w archiwach Informatyczny system obsługi archiwum (projekt)
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z opracowaniem dokumentacji aktowej w procesie aktotwórczym i archiwotwórczym
Literatura podstawowa1) Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów, UMK Toruń, 2010
Literatura uzupełniająca1) Kwiatkowska Wiesława, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, UMK Toruń, 2016
Uwagi