Metodologia historii

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-MHIST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria historiografii
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńnie dotyczy
Opis wykładówWykład poświęcony jest prezentacji zasadniczych problemów współczesnej metodologii historii na tle historii historiografii i współczesnych teorii nauk humanistycznych.
Cel kształceniaCelem wykładów jest wprowadzenie słuchaczy w podstawową problematykę współczesnej metodologii historii. W centrum uwagi pozostawać będą kwestie przeformułowania oglądu praktyki historiografów jakie miało miejsce w ostatnim półwieczu w związku z upowszechnieniem się nieklasycznych optyk badawczych zrodzonych po tzw. zwrocie lingwistycznym w naukach humanistycznych. Problemy współczesnej teorii historii prezentowane będą na tle wybranych problemów z zakresu filozofii nauki i socjologii wiedzy. Główny nacisk zajęć skierowany będzie w stronę rozpoznania języka polskiej szkoły metodologii historii. Jej tradycje badawcze i dokonania omawiane będą na tle osiągnięć zagranicznych wspólnot badawczych.
Literatura podstawowa1) x, Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998; Wrzosek W., Historia—kultura—metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995; A.F.Grabski, Dzieje historiografii, 2006; Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999., ., .
Literatura uzupełniająca1) x, Ankersmit F, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, 2004; Burke P., Historia i teoria społeczna, 2000; Braudel F., Historia i trwanie, 1999; Radomski A., Kultura—tekst—historiografia, 1999; Radomski A., Historiografia a kultura współczesna, 2006; White H., Poetyka pisarstwa historycznego, 2000; Domańska E., Topolski J., Wrzosek W., Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, 1994; M. Woźniak, Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, 2010;, ., . 2) x, W. Wrzosek, red. , Problemy współczesnej metodologii historii; M. Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michala Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, 2006; M. Solarska, M. Bugajewski, Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka, , ., . 3) x, K. Polasik, Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, 2007; E. Domańska, "Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej", 2012; E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 2006, ., .
Uwagibrak