Nauki pomocnicze historii

Supporting Disciplines of History

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-NAUKPOMHISh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi