Oral history w archiwistyce

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-OHA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceOral history w Polsce i na świecie
Wymagania wstępnerozumienie definicji oral history i jej podstawowych zasad
Opis ćwiczeńHistoria badań oral history na świecie i w Polsce. Narracje historyczne uwzględniające źródła oralne. Problemy historii mówionej w świetle literatury angielskojęzycznej. Problemy warsztatowe historii mówionej. Archiwa historii mówionych. Komputerowa baza danych relacji ustnych
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem jest wdrożenie studenta do praktycznej analizy wywiadu, jego transkrypcji i kodyfikacji oraz umiejętności wprowadzenia do bazy archiwalnej. Zapoznanie z zasobami archiwów historii mówionej. Wyrobienie odpowiedzialności w formułowaniu wniosków na podstawie tej metody badawczej. Rozwijanie umiejętności słuchania, cierpliwości, zainteresowania badawczego
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) M. Kurkowska-Budzan, wyd. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, Informator, świadek historii, narrator, 2012r., tom 2, 9-34s. 2) A. Żeglińska, wyd. Archiwa, Kancelarie, Zbiory, Relacje "oral history" jako obiekty archiwalne, 2011r., tom 2, 145-154s.
Uwagi