Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-PSKXX
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria powszechna XIX i XX w. Historia Polski XIX i XX w.
Wymagania wstępneZnajomości historii nowoczesnej i najnowszej powszechnej i Polski
Opis ćwiczeń.
Opis wykładów1. Społeczeństwo Europy przed wybuchem Wielkiej Wojny 2. Europa i świat po 1918 r. - społeczno-kulturowe konsekwencje I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej 3. Moda i muzyka w dwudziestoleciu międzywojennym 4. Ludzie kultury i sztuki wobec wojny domowej w Hiszpanii 5. Społeczno-kulturowe skutki II wojny światowej 6. Rewolucja kulturowa w USA w latach 60-tych i 70-tych XX w.: przyczyny, przebieg, skutki 7. Rok 1968 - lewicowa ofensywa kulturowo-społeczna w zachodniej Europie 8. Muzyka alternatywna ostatnie dekady PRL: ludzie, działalność, skutki 9. Europa po 1945 r.: obraz społeczno-kulturowy 10. Społeczno-kulturowe konsekwencje upadku bloku socjalistycznego i rozpadu ZSRR 11. Europa i świat po zimnej wojnie: obraz społeczno-kulturowy
Cel kształceniaPrzybliżenie słuchaczom wykładów tematyki zagadnienia przemian społeczno kulturowych w XX w. wskazania ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi