Podstawy zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami gospodarczymi

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-PZIIPGh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi