Teoria archiwalna

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-TEOARCHh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającewszystkie przedmioty należące do specjalności archiwistycznej
Wymagania wstępneznajomość wszystkich zagadnień z zakresu przedmiotów archiwistycznych
Opis ćwiczeńNie dotyczy.
Opis wykładów1. Zagadnienia wstępne – o teorii archiwalnej 2. Teoria kształtowania zasobu archiwalnego 3. Teoria rozmieszczenia zasobu archiwalnego 4. Teoria opracowywania zasobu archiwalnego 5. Teoria udostępniania zasobu archiwalnego 6. Teoretyczne problemy komputeryzacji.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami badawczymi archiwistyki.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi