Translatorium z języka angielskiego lub niemieckiego

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-TZJALN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPraca z wykorzystaniem tekstów niemieckich - literatury, czasopism i stron internetowych Praca z wykorzystaniem oryginalnych dokumentów w języku niemieckim z XIX i XX wieku. Tłumaczenie tekstów z zakresu historii (XVI-XVIII w.) o różnym stopniu trudności z języka angielskiego na język polski.
Opis wykładów-
Cel kształceniaĆwiczenie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem niemieckim w zakresie tłumaczenia tekstów w zakresie literatury historycznej i archiwaliów. Celem konwersatorium jest: wdrożenie studentów do pracy z anglojęzyczną literaturą naukową oraz anglojęzycznymi materiałami źródłowymi (drukowanymi i rękopiśmiennymi) wykorzystywanymi w badaniach historycznych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) ., wyd. ., "History Today", .r., tom
Uwagi