Archiwoznawstwo

Archival science

2021L

Kod przedmiotu26S2O-ARCHIh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady dotyczą periodyzacji dziejów archiwów polskich i ich historii od początków po współczesność. Zostaną omówione archiwa centralne, terenowe i wyznaniowe, zmiany w sytuacji archiwów po I wojnie światowej i po 1945 roku oraz archiwa działające obecnie, a także ich zasób i organizacja wewnętrzna
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi