Absolwent na rynku pracy

Graduate on the labor market

2022L

Kod przedmiotu26S2O-ARPh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńZarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, potencjał kariery - pojęcia, koncepcje, badania. Zatrudnialność (employability) studentów i absolwentów. Wymagania pracodawców i wynagrodzenia na współczesnym rynku pracy. Samozatrudnienie. Zakładanie własnej działalności gospodarczej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOmawianie wybranych zagadnień związanych ze współczesnym rynkiem pracy. Poznanie istoty procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz jego związków z koncepcjami zarządzania wiedzą i informacją oraz kapitałem intelektualnym. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju indywidualnego i potencjału kariery oraz aktualnych warunków na rynku pracy dla absolwentów wyższych uczelni. Uświadomienie inter- i multidyscyplinarności tej problematyki.
Literatura podstawowa1) M. Świgoń, Potencjał kariery studentów kierunków i specjalności informatologicznych. , t. 66, nr 2, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2014, s. 79-90 2) M. Świgoń, Potencjał zawodowy historyków w opinii magistrantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, t. 34, nr 1, Edukacja Humanistyczna, 2016, s. 59-75 3) Red. Ilkka Taipale, 100 fińskich innowacji społecznych, Wydaw. Szara Godzina, 2013 4) ., adresy internetowe podawane na zajęciach, Portale, serwisy i bieżące raporty dotyczące rynku pracy, wynagrodzeń, zarządzania zasobami ludzkimi, . 5) H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, 2017 6) A. Zaleśna, Adaptacja nowego pracownika i wzajemne dzielenie się wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP, t. 3, , Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, s. 411-424 7) ., Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów, ., . 8) K. Garbacik, M. Żmijenko, Czas na przedsiębiorczość, .PWN, .2008 9) A, Chmielak, A. Ejsmont, I. Zabielska, Instytucjonalne determinanty rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PWSZ Suwałki, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi-