Edytorstwo źródeł historycznych

Editing Historical Sources

2021L

Kod przedmiotu26S2O-EZHh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi