Historia a pamięć – wybrane aspekty

History and Memory-Selected Aspects

2022L

Kod przedmiotu26S2O-HAPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kukiel M., Dzieje Polski Porozbiorowe, Puls, 1961 2) Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, PWN, 1968 3) Chwalba A., Historia Polski, Wydawnictwo Literackie, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi