Historia historiografii

History of historiography

2021L

Kod przedmiotu26S2O-HHIST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x:, A.F. Grabski, Dzieje historiografii, 2006; J. Toplski, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, 1998; G. G. Iggers, Historiografia XX wieku: przegląd kierunków badawczych, 2010; D. R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, 2009; D. R. Kelley, Losy historii. Badanie przeszłości od Herdera do Huizingi, 2010; D. R. Kelley, Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, 2010., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi