Komputeryzacja archiwów (opis archiwaliów)

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-KAOAh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOgólny obraz struktury zasobu archiwalnego i zasady standaryzacji. Format opisu archiwaliów i metoda opisu archiwaliów dla skomputeryzowanych archiwalnych systemów informacyjnych - FOPAR - jego szczegółowa struktura, metoda opisu, rola kartoteki haseł wzorcowych – przypomnienie i uszczegółowienie wiadomości. Przygotowywanie przez studentów opisów archiwaliów pochodzących z zasobu archiwalnego w standardzie FOPAR - poziom j.a. i zespołu archiwalnego . Analiza sporządzonych przez studentów opisów archiwaliów.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi