Komputeryzacja archiwów (standardy opisu archiwaliów)

Computerization of the archives (standard archival description)

2021L

Kod przedmiotu26S2O-KASOAh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOgólny obraz struktury zasobu archiwalnego i zasady standaryzacji. Format opisu archiwaliów i metoda opisu archiwaliów dla skomputeryzowanych archiwalnych systemów informacyjnych - FOPAR - jego szczegółowa struktura, metoda opisu, rola kartoteki haseł wzorcowych – przypomnienie i uszczegółowienie wiadomości. Przygotowywanie przez studentów opisów archiwaliów pochodzących z zasobu archiwalnego w standardzie FOPAR - poziom j.a. i zespołu archiwalnego . Analiza sporządzonych przez studentów opisów archiwaliów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Ryszewski, H. Robótka, Komputeryzacja archiwów, t. 1-6, Toruń, 1994-1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi