Kultura i społeczeństwo XIX-wiecznej Europy

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-KSXIX
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Uwarunkowania polityczne, społeczne i gospodarcze przemian kulturowych w XIX wieku 2. Neoklasycyzm (malarstwo, architektura, filozofia) 3. Neoklasycyzm w muzyce. 4. Romantyzm (malarstwo, architektura) 5. Romantyzm w muzyce 6. Neoromantyzm i historyzm w sztuce 7. Realizm, impresjonizm, ekspresjonizm w sztuce. 8. Secesja i modernizm. 9. Przemiany społeczne w XIX wieku. 10. Rodzina w XIX wieku. 12. Przemiany obyczajowe w XIX wieku (życie towarzyskie, kultura czasu wolnego). 13. Moda a przemiany społeczne (XIX wiek).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi