Metodyka ogólna

General Methodology

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-METODOGOh
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówElementy rozpoznawcze archiwaliów Metoda opracowania zespołu archiwalnego Studia wstępne Wyodrębnianie i/lub scalanie zespołu archiwalnego Brakowanie archiwalne Porządkowanie właściwe Inwentaryzacja kartkowa Inwentaryzacja książkowa Opracowanie innych pomocy archiwalnych Tradycyjny system informacji w archiwach Opracowanie komputerowe Przegląd dziejów komputeryzacji archiwów na świecie Charakterystyka standardów opisu archiwalnego Informatyczny system informacji w archiwach Informatyczny system obsługi archiwum (projekt),ĆWICZENIA:Elementy rozpoznawcze archiwaliów Metoda opracowania zespołu archiwalnego Studia wstępne Wyodrębnianie i/lub scalanie zespołu archiwalnego Brakowanie archiwalne Porządkowanie właściwe Inwentaryzacja kartkowa Inwentaryzacja książkowa Opracowanie innych pomocy archiwalnych Tradycyjny system informacji w archiwach Opracowanie komputerowe Przegląd dziejów komputeryzacji archiwów na świecie Charakterystyka standardów opisu archiwalnego Informatyczny system informacji w archiwach Informatyczny system obsługi archiwum (projekt)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Robótka Halina, Opracowanie i opis archiwaliów, UMK Toruń, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi