Metodyka szczegółowa

Detailed Methodology

2021L

Kod przedmiotu26S2O-METODSZCh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńOpracowanie dokumentów: Specyfika dokumentów staropolskich. Studia wstępne nad zasobem staropolskim; problemy zespołowości; etapy porządkowania i inwentaryzacja dokumentów; pomoce archiwalne. Opracowanie ksiąg wpisów i staropolskich akt luźnych: Etapy porządkowania i inwentaryzacja ksiąg wpisów, akt luźnych; pomoce archiwalne. Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej: problemy zespołowości, porządkowanie, brakowanie i inwentaryzacja, pomoce archiwalne. Opracowanie pieczęci: Etapy porządkowania i inwentaryzacja pieczęci. Pomoce archiwalne. Opracowanie dokumentacji technicznej: Problemy zespołowości, porządkowanie, brakowanie i inwentaryzacja, pomoce archiwalne. Opracowanie dokumentacji audiowizualnej – fotografii, filmów, nagrań, mikrofilmów, relacji oral history: Problemy zespołowości, porządkowanie, brakowanie i inwentaryzacja, pomoce archiwalne, etapy przygotowania materiałów archiwalnych do mikrofilmowania, zasady mikrofilmowania. Opracowanie zespołów rodzinno – majątkowych: Problemy zespołowości, porządkowania. Opracowanie spuścizn rękopiśmiennych (pojęcie i granice spuścizn, problemy porządkowania
Opis wykładówIA:Opracowanie dokumentów: Specyfika dokumentów staropolskich. Studia wstępne nad zasobem staropolskim; problemy zespołowości; etapy porządkowania i inwentaryzacja dokumentów; pomoce archiwalne. Opracowanie ksiąg wpisów i staropolskich akt luźnych: Etapy porządkowania i inwentaryzacja ksiąg wpisów, akt luźnych; pomoce archiwalne. Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej: problemy zespołowości, porządkowanie, brakowanie i inwentaryzacja, pomoce archiwalne. Opracowanie pieczęci: Etapy porządkowania i inwentaryzacja pieczęci. Pomoce archiwalne. Opracowanie dokumentacji technicznej: Problemy zespołowości, porządkowanie, brakowanie i inwentaryzacja, pomoce archiwalne. Opracowanie dokumentacji audiowizualnej – fotografii, filmów, nagrań, mikrofilmów, relacji oral history: Problemy zespołowości, porządkowanie, brakowanie i inwentaryzacja, pomoce archiwalne, etapy przygotowania materiałów archiwalnych do mikrofilmowania, zasady mikrofilmowania. Opracowanie zespołów rodzinno – majątkowych: Problemy zespołowości, porządkowania. Opracowanie spuścizn rękopiśmiennych (pojęcie i granice spuścizn, problemy porządkowania)
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Halina Robótka, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja geodezyjno– kartograficzna, UMK Toruń, 1985 2) Bohdan Ryszewski, Halina. Robórtka, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, PWN, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi