Metodologia historii

Methodology of History

2021L

Kod przedmiotu26S2O-MHIST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) x, Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998; Wrzosek W., Historia—kultura—metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995; A.F.Grabski, Dzieje historiografii, 2006; Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999., ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi