Mechanizmy życia politycznego i sprawowania władzy w PRL

Mechanisms of Political Life and the Exercise of Power

2022L

Kod przedmiotu26S2O-MZPISWh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi