Nauki pomocnicze historii

Supporting Disciplines of History

2021L

Kod przedmiotu26S2O-NAUKPOMHIS2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymański J. , Szymański J., Nauki pomocnicze historii , Warszawa, 2009 2) Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków, 2011 3) Kętrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań, 2008 4) Jurek T., Dyplomatyka staropolska, Warszawa, 2015 5) Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi