Nauki pomocnicze historii

Supporting Disciplines of History

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-NAUKPOMHISh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńw trakcie ćwiczeń słuchacz pozna problematykę i kompetencje zaproponowanej nauki pomocniczej historii w zakresie jej powstania, funkcji i ewolucji. Będzie miał możliwości wykorzystana tej wiedzy w pracy naukowej i praktyce. Wybrana nauka stanowi rozwinięcie i pogłębienie treści omawianych na studiach I stopnia. Słuchacz winien być świadomy ważności omawianej nauki w badaniach historycznych, a treści zajęć mają także pokazać szerokie możliwości prowadzenia badań opartych na źródłach
Opis wykładówIA:w trakcie ćwiczeń słuchacz pozna problematykę i kompetencje zaproponowanej nauki pomocniczej historii w zakresie jej powstania, funkcji i ewolucji. Będzie miał możliwości wykorzystana tej wiedzy w pracy naukowej i praktyce. Wybrana nauka stanowi rozwinięcie i pogłębienie treści omawianych na studiach I stopnia. Słuchacz winien być świadomy ważności omawianej nauki w badaniach historycznych, a treści zajęć mają także pokazać szerokie możliwości prowadzenia badań opartych na źródłach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa, 2009 2) Nikodem J., Sikorski D., Vademecum historyka mediewisty, Warszawa, 2012 3) Ketrzyński S., Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań, 2008 4) Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, Lublin, 2015 5) Jurek T., red., Dyplomatyka staropolska, Warszawa, 2015 6) Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa, 2014 7) Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań, 1982 8) Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagiw trakcie zajęć podawana będzie dodatkowa literatura w formie monografii, opracowań, artykułów naukowych i źródła.