Oral history w archiwistyce

2022L

Kod przedmiotu26S2O-OHA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Lewandowska, Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia, t. 11, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2011, s. 81-103 2) A. Żeglińska, Relacje oral history jako uzupełnienie zasobu polskich archiwów, Olsztyn, 2012, s. 95-100
Literatura uzupełniająca
Uwagi