Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie późnego średniowiecza

Social and Cultural Issues in Poland and Europe of the Late Middle Ages

2021L

Kod przedmiotu26S2O-PSIKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńtematyka zajęć obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące stroju i reguł ubierania poszczególnych grup społecznych; wyżywienia (posty, ograniczenia społeczne), kulturową rolę posiłków; święta i obrzędy; czas wolny; normy zachowania, ich uwarunkowania społeczne i uzasadnienie religijne; praca, dom, gospodarstwo; życie rodzinne; miejsce zamieszkania - wygląd domostw, układ pomieszczeń i ich funkcje, wystrój wnętrz; postawy wobec seksualności; zdrowie i choroba, higiena, epidemie; stosunek do śmierci, itp
Opis wykładówIA:tematyka zajęć obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące stroju i reguł ubierania poszczególnych grup społecznych; wyżywienia (posty, ograniczenia społeczne), kulturową rolę posiłków; święta i obrzędy; czas wolny; normy zachowania, ich uwarunkowania społeczne i uzasadnienie religijne; praca, dom, gospodarstwo; życie rodzinne; miejsce zamieszkania - wygląd domostw, układ pomieszczeń i ich funkcje, wystrój wnętrz; postawy wobec seksualności; zdrowie i choroba, higiena, epidemie; stosunek do śmierci, itp.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagiw trakcie zajęć podawana będzie dodatkowa literatura w formie monografii, opracowań i artykułów naukowych oraz źródła.