Przemiany społeczne i kulturowe w XX wieku

Social and cultural changes in the 20th century

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-PSKXX
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi