Podstawy zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami gospodarczymi

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-PZIIPGh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot, metoda i rozwój wiedzy o organizacji i zarządzaniu – wprowadzenie do problematyki • Nurty i szkoły organizacji i zarządzania • Systematyka organizacji i zarządzania • Zasady naukowego zarządzania Zarządzanie jako forma kierowania • Sterowanie, kierowanie, dowodzenie • Rządzenie, zarządzanie, administrowanie • Władza kierownicza • Style kierowania • Przywództwo Organizacja i jej struktury • Konfiguracje modelowych struktur organizacyjnych Organizacja w ujęciu podmiotowym Podejmowanie decyzji w zarządzani
Opis wykładówIA:Przedmiot, metoda i rozwój wiedzy o organizacji i zarządzaniu – wprowadzenie do problematyki • Nurty i szkoły organizacji i zarządzania • Systematyka organizacji i zarządzania • Zasady naukowego zarządzania Zarządzanie jako forma kierowania • Sterowanie, kierowanie, dowodzenie • Rządzenie, zarządzanie, administrowanie • Władza kierownicza • Style kierowania • Przywództwo Organizacja i jej struktury • Konfiguracje modelowych struktur organizacyjnych Organizacja w ujęciu podmiotowym Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi