Rozwój form kancelaryjnych

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-RFKh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Informacje wstępne (definicje i periodyzacja) 2. Okres dokumentu, księgi wpisów i akt czynności 3. Okres akt spraw (zmiany w kancelariach pod rządami zaborców. Akta spraw jako nowy rodzaj dokumentacji) 4. Proces aktotwórczy w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim oraz Polsce odrodzonej (wykorzystanie systemów pruskiego i francuskiego, a po powstaniu listopadowym - także rosyjskiego. Nowa dokumentacja i produkcja aktowa). 5. Omówienie produkcji aktowej na przykładzie archiwum (zajęcia w wybranym archiwum w Olsztynie),ĆWICZENIA:Przykłady dyplomów i dokumentów ze średniowiecza; Forma zewnętrzna (zastosowany materiał pisarski, format karty, graficzne opracowanie tekstu, sposób uwierzytelnienia autentyczności) i wewnętrzna dokumentów (budowa, styl, język, treść); Listy polskie z epoki nowożytnej (struktura wewnętrzna); Przykłady akt sądowych (grodzkich i ziemskich) staropolskich; Akta miejskie (specyfika, treść); Zmiany w sporządzaniu akt w XIX w.; Księgi metrykalne
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi