Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-SMPD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie z tematyką seminarium dyplomowego. Ustalenie wstępnych tematów prac oraz omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym. Zasady kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Poprawna konstrukcja konspektu pracy naukowej
Opis wykładówIA:Zapoznanie z tematyką seminarium dyplomowego. Ustalenie wstępnych tematów prac oraz omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym. Zasady kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Poprawna konstrukcja konspektu pracy naukowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi