Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2021L

Kod przedmiotu26S2O-SMPD2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńUstalenie wstępnych tematów prac oraz omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym. Zasady kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Poprawna konstrukcja konspektu pracy naukowej
Opis wykładówIA:Ustalenie wstępnych tematów prac oraz omówienie wymagań stawianych pracom dyplomowym. Zasady kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Poprawna konstrukcja konspektu pracy naukowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi