Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA Seminar and Thesis

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-SMPD3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKompletowanie bibliografii i podstawy źródłowej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Korekta merytoryczna i techniczna tekstu pracy magisterskiej. Prezentacja fragmentów pracy dyplomowej
Opis wykładówIA:Kompletowanie bibliografii i podstawy źródłowej. Selekcja i umiejętne wykorzystywanie zgromadzonego materiału. Korekta merytoryczna i techniczna tekstu pracy magisterskiej. Prezentacja fragmentów pracy dyplomowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura dobierana indywidualnie przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy magisterskiej., -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi